Wikipedia Estland


Reviewed by:
Rating:
5
On 28.09.2020
Last modified:28.09.2020

Summary:

Neben dem Bezahlen per Handyrechnung kГnnen Sie auch mit diesen Methoden. Eine Anmeldung ist dazu natГrlich nicht erforderlich. Deutschland, war leider etwas realitГtsfremd gewesen.

Wikipedia Estland

Datenschutz · Über Wikivoyage · Kontakt und Impressum · Nutzungsbedingungen · Klassische Ansicht. Estland [ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei. Offizielle Informationen über Tourismus in Estland und wichtige Fakten zu Kultur, Wetter, Tourismus, Einkaufen, Stadtplänen, Sehenswürdigkeiten und vielem.

Über Estland

Der Artikel wird gebraucht, wenn „Estland“ in einer bestimmten Qualität, zu einem [1] Wikipedia-Artikel „Estland“: [1] Goethe-Wörterbuch „Estland“: [1] Uni. Estland ist die nördlichste der drei an der Ostsee liegenden baltischen Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Estland". Estland [ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei.

Wikipedia Estland Navigasjonsmeny Video

Walking in TALLINN / Estonia during a snowstorm - 4K 60fps (UHD)

Wikipedia Estland

Estland är en republik och en parlamentarisk demokrati. Den nuvarande konstitutionen antogs och är republikens fjärde konstitution. Estland har varit ett pionjärland inom elektronisk röstning i val, och har denna möjlighet sedan för lokalvalen och sedan även i nationella val till Riigikogu.

Väljare har därefter möjlighet att ändra sin elektroniska förhandsröst i vallokalen. Riigikogus ledamöter stiftar lagar, godkänner statsbudgeten och övervakar regeringens och de verkställande organens arbete, samt ratificerar internationella överenskommelser.

Estlands president är landets statschef och har huvudsakligen ceremoniella och representativa plikter.

Presidentens signatur krävs för att de lagar som parlamentet stiftar ska träda i kraft och presidenten har rätt att skicka tillbaka lagar som anses vara oförenliga med landets konstitution, vilket i praktiken sällan händer.

Presidentämbetet har sitt säte i Kadriorgpalatsets administrationsbyggnad i stadsdelen Kadriorg. Estlands premiärminister är landets regeringschef och leder regeringen.

Domstolen har sitt säte i Tartu. Estland har allmän värnplikt för män. Maakonnad är statliga myndigheter och saknar valda församlingar.

Estland var tidigare ett utpräglat jordbruksland , men efter andra världskriget har städerna vuxit snabbt. Liksom i andra sovjetrepubliker infördes en centralstyrd planekonomi.

Kött och mejeriprodukter är viktigast. Skogsbruk och skogsindustri har sedan gammalt stor betydelse. Energibehovet täcktes till stor del av inhemsk skifferolja.

Kaks saart, Saaremaa ja Hiiumaa , on piisavalt suured, et moodustada eraldi maakonna põhiosa. Eestis on üle järve. Eestis on palju jõgesid.

Lisaks Väinamerele kuulub Eestile osa Läänemerest, sh Soome lahe lõunaserv, suur osa Liivi lahest ja arvukalt väiksemaid Läänemere lahtesid. Eestis valitseb mandrilise ja merelise kliima vaheline üleminekuline paraskliima.

Tänu Atlandi ookeani ja Golfi hoovuse mõjule on Eesti ilmastik tunduvalt pehmem samale laiuskraadile iseloomulikust mandrilisest kliimast. Rannikualadel ja saartel on ilmad pehmemad kui sisemaal.

Juunist septembrini on keskmine õhutemperatuur Küllaltki sagedased on olulised kõrvalekalded normidest nii külma kui ka sooja puhul.

Alates Seoses globaalse soojenemisega prognoositakse nende trendide jätkumist. Pikima suvepäeva pikkus on ligi 19 tundi, lühim talvepäev kestab vaid 6 tundi.

Valged ööd kestavad mai algusest juuli lõpuni. Eesti floora on tänu kohaliku mullastiku mitmekesisusele ja klimaatiliste tingimuste erinevusele suhteliselt liigirikas.

Elurikkuse kasvule on kaasa aidanud ka pikaajaline inimmõju, mille tulemusena on pärismaisest elustikust kujunenud ka pärandkooslused.

Eestis elab pärismaiseid soontaimi liiki ja samblaid liiki. Endeemsetest taimeliikidest kasvavad Eestis saaremaa robirohi ja eesti soojumikas.

Loopealne Keilas. Hajaasustus ja laiad metsased alad on võimaldanud ilveste , metssigade , pruunkarude ja põtrade karjakaupa säilimist teiste loomade seas.

Eesti huntide arv on arvatavasti umbes Lindude hulgas on kaljukotkad ja valge-toonekured. Eestis on viis rahvusparki, neist suurim on Lahemaa Rahvuspark põhjarannikul.

Soomaa Rahvuspark Pärnu lähedal on tuntud laiade märgalade tõttu. Matsalu Rahvuspargis on esindatud palju linnuliike.

Eesti põhiseadus sätestab, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimise ja rahvahääletusega. Eesti Vabariik kuulub Euroopa Liitu , Schengeni ruumi ja euroalasse, mis tähendab seda, et Eesti Vabariik on vabatahtlikult loobunud oma suveräänsuse teatud osast nt oma monetaarpoliitikast ja rahaühikust ja nõustus täitma Euroopa Liidu õigusnorme.

Vastavalt Riigikohtu selgitusele on Euroopa Liidu õigus Eesti jaoks ülimuslik, Eesti põhiseadusest saab kohaldada ainult seda osa, mis on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas või reguleerib suhteid, mida Euroopa Liidu õigus ei reguleeri.

Võimude lahususe printsiibi järgi on seadusandlik, täidesaatev võim ja kohtuvõim seatud üksteist tasakaalustama ning on seega teatud mõttes vastandlike huvidega.

Eesti on parlamentaarne vabariik , kus seadusandlikku võimu teostab parlament Riigikogu , millel on liiget.

Riigikogu liikmed valitakse neljaks aastaks. Riigikogu valib iga 5 aasta tagant presidendi. President on Eesti riigipea.

President on Eesti riigikaitse kõrgeim juht ja ta kuulutab Eesti vastu suunatud agressiooni korral välja sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni. Ühtlasi esindab ta riiki rahvusvahelises suhtlemises, kuulutab välja Riigikogu valimised, annab seadlusi ja algatab põhiseaduse muutmist.

President nimetab Riigikohtu ettepanekul ametisse kohtunikud, nimetab ja vabastab valitsuse ja kaitseväe juhataja ettepanekul ametist kaitseväe juhtkonna, annab riiklikke autasusid, sõjaväelisi ja diplomaatilisi auastmeid ning nimetab ametisse kaitseväe ülemjuhataja.

Valitsuse moodustamisel on määrav jõuvahekord Riigikogus. Valitsuse moodustab peaminister , kelle määrab ametisse president. Valitsuses on 15 liiget.

Valitsuse määrab ametisse president pärast parlamendi heakskiitu. Täidesaatvat võimu teostab valitsus riigiasutuste abil, mille hulka kuuluvad ministeeriumid , ametid, inspektsioonid ja muud valitsusasutused.

Eesti riigilipu värvid on sinine, must ja valge. Tavakäsitluse kohaselt esindavad need taevast, mulda ning eestlaste püüdlemist õnne ja valguse poole.

Esimene sinimustvalge lipp õnnistati Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna Otepääl 4. Pärast Eesti Vabariigi loomist sai Eesti rahvuslipp ka riigilipuks.

Eesti riigivapil on kuldsel kilbil kolm sinist sammuvat ja otsa vaatavat lõvi leopardi. Riigivapp kinnitati Neist esimene on Eesti Vabariigi esindustunnus ning teine põhiseadusliku riigivõimu tunnus [61].

Suure vapi kilpi ümbritseb külgedelt ja alt kaks kilbi alaosas ristuvat kuldset tammeoksa. Eesti Vabariigi riigihümn on " Mu isamaa, mu õnn ja rõõm ".

Hümni viisi lõi Soomes populaarseks muutunud laulule kirjutas Sajandi lõpuks oli see kinnistunud Eesti rahvushümnina ning seepärast ei hakatud seda ka Eesti iseseisvaks kuulutamise järel välja vahetama ega peetud tarvilikuks selle ametlikku kinnitamist.

Riiklikele sümbolitele lisaks on valitud on ka Eesti rahvuslind suitsupääsuke , rahvuslill rukkilill , rahvuskala räim , rahvusloom hunt , rahvusliblikas pääsusaba , rahvuskivi paas jne.

Pikk Hermann ja sinimustvalge Eesti lipp. Paas on Eesti rahvuskivi. Arvestuslike esialgsete numbrite järgi elas 1. Statistikaameti täpsustatud andmete alusel oli 1.

Eesti elanike arv kasvab aeglaselt sisserände tõttu, mis korvab negatiivse loomuliku iibe. Loomulik iive kasvas Aastal oli loomulik iive erandina alates aastast viimase 20 aasta jooksul positiivne, [68] olles ka järgnevatel aastatel taas negatiivne.

Eesti venelaste iive on eestlaste omast madalam, seega läbi loomuliku iibe muutuse kasvab aja jooksul eestlaste osatähtsus.

Eesti elanikud on kohustatud registreerima oma elukoha rahvastikuregistris , kuid selle vastavust tegelikule ei kontrollita.

Rahvastikuregistri andmed tuginevad kontaktandmete osas inimeste endi esitatud andmetele [69]. Peamiselt puudutab see maapiirkonnast suurtesse linnadesse, sh Tallinna, viimase kümne aasta jooksul elama asunuid.

Riigikeel on eesti keel. Suurenemine on saavutatud tänu sellele, et mitte-eestlaste seas on eesti keele oskus rohkem kui kahekordistunud.

Eesti keeles on kaks suuremat murderühma — põhjaeesti ja lõunaeesti murded. Mõnedes käsitlustes eristatakse kolmanda rühmana kirderanniku murdeid.

Lõuna-Eestis räägitakse võru keelt , mida vahel peetakse eesti keele murdeks , vahel eraldiseisvaks keeleks. Nii varasemate hinnangute kui Narvas , Kohtla-Järvel , Sillamäel ja veel mõnes linnas on ülekaalus vene keele kõnelejad.

Eesti kaitsejõud põhinevad kaitseväel , mis koosneb maaväest , mereväest ja õhuväest , ning vabatahtlikul sõjaväelisel ühendusel kaitseliidul.

Kaitsejõudude tööd juhib ja planeerib Kaitseväe peastaap. Peastaabi peamine ülesanne on tagada kaitsejõude valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega ning planeerib ja teostab Eestis operatsioone kõiki väeliike kaasates.

Kaitseväe ülesandeks rahuajal on õhuruumi ja territoriaalvete järelevalve ja kontroll, pideva kaitsevalmiduse tagamine, ajateenijate väljaõpetamine ja reservvägede ettevalmistamine, üksuste ettevalmistamine ja osalemine rahvusvahelistel operatsioonidel ning tsiviilvõimude abistamine loodusõnnetuste või inimtegevuse tõttu aset leidnud katastroofide tagajärgede ja kriisisituatsioonide likvideerimisel.

Ajateenistus Eestis on kohustuslik 18—aastastele meestele. Kutsealuste teenimisaeg on olenevalt väeliigist 8—11 kuud. Van de Russen bezit twee derde deel overigens wel een Estisch paspoort.

Daarnaast zijn er nog kleine restanten van de Estlandzweden , wier voorouders zich in de 14de eeuw als vissers aan de Estische kusten vestigden, en van de Baltische Duitsers die vanaf de 13de eeuw tot aan het einde van de 19de eeuw het land domineerden.

Duitse en Zweedse Balten verlieten tussen en het land. Net als in Letland bevindt zich in Estland, grotendeels ten gevolge van een vanuit Moskou gestimuleerde immigratie ten tijde van de Sovjet-Unie , een omvangrijke Russischtalige minderheid.

Deze kwam vrijwillig naar het gebied vanwege de iets hogere lonen en omdat er meer dingen te koop waren dan in de rest van de Sovjet-Unie.

Ook hadden ze veel privileges. De Estische taal werd ten tijde van de Sovjet-Unie sterk ontmoedigd; iedereen werd geacht Russisch te spreken, waardoor Estische inwoners zich tweederangs burgers voelden.

In de tweede stad van het land, Tartu bevolking tot voor kort Veel Russen bleven vanwege de betere sociale voorzieningen in Estland.

Volgens het Estische Ministerie van Bevolkingszaken waren in december Veel fabrieken waar de Russen werkten zijn echter failliet gegaan en er heerst daardoor hoge werkloosheid onder deze bevolkingsgroep.

Dit heeft tot spanningen tussen de Estischtalige en de Russischtalige bevolking en tussen de Estische en de Russische regering geleid.

Ondanks de traditionele tolerantie van de Estische bevolking braken in april rellen uit tussen een deel van de Russische bevolking en de Estische politie na de verplaatsing van een bronzen beeld , symbool voor de Russische bevolking in Estland, maar voor de Esten ook een symbool van de Sovjetbezetting.

Dit beeld is verplaatst van een plein bij de Nationale Bibliotheek van Estland naar de oorlogsbegraafplaats in de wijk Juhkentali. Hier liggen veel soldaten van het Rode Leger begraven.

Tijdens het Sovjetbewind hebben de meeste in Estland wonende Russen nooit de noodzaak gevoeld om de Estische taal te leren en zij vinden het onredelijk dat ze nu alsnog hiertoe gedwongen worden als ze de Estische nationaliteit willen verwerven.

Russisch en Estisch zijn geen verwante talen en het Estisch heeft de naam een moeilijke taal te zijn. Terugkeer naar Rusland willen veel Russen niet aangezien Rusland ze vanwege de hoge werkloosheid en het migrantenprobleem niet met open armen ontvangt.

Daarnaast telt mee dat men zich veiliger voelt in Estland en de werkloosheidsuitkeringen en pensioenen er vele malen hoger liggen. Veel Russen die in Estland zijn geboren tijdens de Sovjetperiode hebben bovendien vaak weinig familiebanden meer met Rusland en zijn daarom ook veel minder snel geneigd om naar Rusland te gaan.

Ten slotte geldt dat Russen die geen Estisch staatsburgerschap hebben in principe stateloos zijn en daardoor het land niet uit kunnen, tenzij ze een Russisch paspoort bezitten.

Daarnaast spelen ook onverschilligheid en culturele of politieke motieven een rol. Veel in Estland wonende Russen vinden, als sprekers van een wereldtaal, het Estisch een onbelangrijke taal.

De Russische bevolking in Estland heeft zichzelf door deze opstelling na in de positie gebracht van 'vijfde colonne' en wantrouwen opgeroepen, vooral bij Esten die een anti-Russische houding hebben en de Russen als voormalige bezetters beschouwen die zij liever naar Rusland zien terugkeren.

De na de instorting van de Sovjet-Unie geboren kinderen van Russische immigranten hebben minder met deze problematiek te maken, omdat ze het Estisch op school moesten leren spreken.

De OVSE-commissaris voor Nationale Minderheden heeft verder de Estische regering overtuigd van de noodzaak van een aantal maatregelen, waaronder het recht dat kinderen van Russische ouders die na zijn geboren automatisch het Estische staatsburgerschap krijgen.

Zeker meer dan 5. Estland telt 1. De meerderheid van de dragers zijn in Narva geconcentreerd waar sinds de kolonisatiepolitiek van de meerderheid van de bevolking van Russische afkomst is.

Gelegen naast de grens met Rusland spelen hier ook andere problemen zoals drugsverslaving en grootschalige prostitutie een rol.

Het lutheraanse protestantisme is vanouds de godsdienst van de Esten geweest, nadat de Reformatie rond als staatsgodsdienst werd ingevoerd in de omringende staten, met name het hertogdom Pruisen en de Scandinavische landen.

De Lutherse kerk was in handen van de Duitstalige bovenlaag van grootgrondbezitters en stedelingen en, hoewel zij de Esten vanaf het begin in hun eigen taal tegemoet trad, behandelde zij hen als onmondig.

Het ontwakende nationalisme bracht daarom aan het einde van de 19de eeuw veel Esten ertoe zich van de kerk, die zij als machtsinstrument van de 'Duitse Balten' beschouwden, af te wenden.

Tegelijk probeerde de Russisch-orthodoxe kerk met staatssteun de Esten te bekeren. De voorrechten die daarbij in het vooruitzicht werden gesteld brachten vele tienduizenden Esten ertoe orthodox te worden, een keuze die zij pas na het uitroepen van de onafhankelijkheid weer ongedaan maakten, omdat het onder Russisch gezag verboden was zich uit de Russische staatskerk uit te schrijven.

Jahrhundert vor der Verfolgung im russischen Kernland in die Randgebiete des Russischen Reiches flohen. Am estnischen Ufer des Peipussees gibt es zahlreiche von Altorthodoxen bewohnte Dörfer.

Kleinere Gemeinden gibt es auch in Tallinn und Tartu. Zudem sind etwa Personen Mitglied der Zeugen Jehovas.

Nach der Unabhängigkeit wurde Russisch als erste Fremdsprache durch Englisch ersetzt. Zum Teil beginnt der Englischunterricht bereits im Kindergarten.

Nicht synchronisierte englischsprachige Fernsehsendungen fördern das Erlernen des Englischen erheblich. In Estland gibt es zwölf anerkannte Universitäten , davon sieben staatliche und fünf private Universitäten sowie 26 weitere Hochschulen.

In vielen Schulen Tallinns gibt es elektronische Klassenbücher. Estnische Schüler gehörten damit zu den besten von allen teilnehmenden Ländern und erreichten zusammen mit Finnland den Spitzenwert unter den europäischen Nationen.

Laut WHO hat Estland mit geschätzt Der Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Lebenserwartung ist einer der höchsten der Welt.

Die estnische Verwaltungsgliederung unterliegt folgender hierarchischen Einteilung:. Gemeinden sind weiter in Städte, Minderstädte alev , Siedlungen alevik und Dörfer küla untergliedert Siedlungsgliederung.

Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit organisierte Estland sein Gemeinwesen nach skandinavischem Vorbild völlig um: wenig Hierarchien, viel Transparenz der staatlichen Organe, moderne Kommunikationstechnik.

Jedoch zeigt das Wirtschaftsmodell des Landes im Vergleich zu den skandinavischen Nachbarn, die eher auf Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft setzen, marktliberale Züge.

Nach der Überwindung der Russlandkrise ab weist die Wirtschaft aller drei baltischen Staaten ein hohes Wachstum auf, allerdings ausgehend von einem niedrigen Ausgangszustand nach der Krise.

Die Finanzkrise machte sich in Estland bereits zum Jahresbeginn bemerkbar, ab dem zweiten Quartal lagen die BIP-Werte inflationsbereinigt unter denen des Vorjahres.

Hauptgrund war vor allem die stark zurückgegangene Inlandsnachfrage Bausektor, Einzelhandel. Die Gesamtzahl der Beschäftigten wird für auf Aufgrund von Auswanderung und Alterung der Bevölkerung herrscht ein zunehmender Mangel an Arbeitskräften.

Bis zum Beitritt des Landes zum Euro am 1. Januar lag der Leitkurs für die estnische Krone bei 15, pro Euro, was eine maximale Schwankungsbreite von gerundet 13,30 bis 17,99 Kronen bedeutete.

Estland verpflichtete sich wie auch Litauen zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik. Das Design der estnischen Euromünzen wurde in einer öffentlichen Wahl bestimmt.

Die Einführung des Euro musste jedoch mehrfach verschoben werden und fand am 1. Januar statt. US-Dollar brachten. Estland hat mit Stand Euro wurden vor allem im Bereich Bankwesen und Telekommunikation getätigt.

Dadurch bleibt auch die Zahlungsbilanz inkl. Wer keinen eigenen Rechner hat, darf gratis an einem von öffentlichen Terminals in Postämtern, Bibliotheken oder Dorfläden ins Netz.

Alle Schulen sind online. Estland verfügt über die meisten Internetanschlüsse pro Kopf weltweit. Estland gibt an, das weltweit technologisch modernste Verwaltungssystem zu haben.

Jeder Bürger besitzt eine ID-Nummer. Wegen der damit verbundenen Verwundbarkeit durch Cyber-Angriffe wurden Backupserver in Luxemburg eingerichtet.

Sie enthalten die digitale Verwaltungssoftware Estlands und die Datensätze der Bürger. Estland weist eine Rate von einem Elektroauto pro Einwohner auf.

Der internationale Personenverkehr beschränkt sich auf Verbindungen nach Moskau und St. Petersburg, wobei diese wegen wiederkehrender Betriebsprobleme, die vor allem auf die anhaltenden Spannungen mit Russland zurückgehen, nicht sonderlich rentabel sind.

Immer wieder fallen Züge aus; weiterhin benötigen sowohl Esten als auch estnische Russen zur Einreise nach Russland ein Visum, das im Voraus bezogen werden muss, vergleichsweise teuer ist und durchaus nicht immer rechtzeitig ausgestellt wird.

Mittlerweile ist auch in den Zügen drahtloses Internet verfügbar, wenn auch nur in der 1. Somit wird auch ein Schienenverkehr bis Berlin möglich.

Das Projekt wird von der EU finanziell unterstützt und soll abgeschlossen werden. Daneben existieren ein weiterer internationaler Flughafen in Tartu sowie kleinere Flughäfen in Pärnu , Kuressaare und Kärdla sowie auf Kihnu und Ruhnu.

Estland war durch seine politische Entwicklung und Besiedlungsgeschichte immer ein interkulturelles Land. Die Oberherrschaft hatte zunächst Dänemark, — der Deutsche Orden , danach Schweden und im Jahrhundert Russland.

Die estnische Kultur und Architektur wurde über einen Zeitraum von etwa Jahren stark durch die ortsansässige deutschbaltische Oberschicht geprägt.

Vom Mittelalter bis weit ins Jahrhundert bildeten die deutschen Kaufleute das tonangebende Element in Tallinn. Ab setzte eine verstärkte Russifizierung unter den Zaren ein.

Ein Gegengewicht dazu bildeten baltische Studentenverbindungen und ab den er Jahren vor allem die Universität Tartu Dorpat. In der Wissenschaft blieb der westliche Einfluss — wie auch im zaristischen Russland — stark, allein schon durch die bis deutschsprachige Universität.

So erhielt sie durch Initiative deutscher Wissenschaftler die Sternwarte Dorpat , und auch die folgenden 7 Direktoren bis kamen aus Deutschland.

Der berühmteste, Friedrich Wilhelm Struve , wechselte allerdings an die neu errichtete Sternwarte Pulkowo bei St.

Under sovjetisk styre ble jorbruket drevet innenfor kolkhoser kollektivbruk og sovkhoser statlige jorbruksbedrifter. Omkring De siste tidligere sovjetiske soldatene forlot Estland En ny generasjon ledere var til dels unge ubeskrevne fra Sovjet-tiden og dels fra den estiske diasporaen.

Estland ble medlem i EU 1. Under folkeavstemningen om EU-medlemskap stemte 67 prosent ja. Det er det fjerde minste EU-landet.

Estland ble medlem av NATO I ble landet medlem av OECD. Utdypende artikkel: Den estiske stats grunnlov. Regjeringen er oppnevnt av presidenten etter parlamentets godkjenning.

Den sittende presidenten, Kersti Kaljulaid , ble tatt i ed i Hun er landets formelle overhode, oppgavene er i hovedsak representative og seremonielle.

Lovgivende makt ligger hos parlamentet Riigikogu med representanter. Totalt har Estland 79 kommuner per oktober , 15 bykommuner og 64 landkommuner.

Selskapet tilbyr et bredt spekter av moderne mobil-, internett- og TV-tilbud. Estland har forekomster av oljeskifer som brennes i varmekraftverkene i Narva.

Etter at Estland ble uavhengig, vokste det raskt frem en rekke aviser og fjernsynsstasjoner under hard konkurranse.

Total number of COVID cases in Estonia per 10, inhabitants as of 5 December Confirmed up to 25 per 10, Estonia (Estonian: Eesti ()), officially the Republic of Estonia (Estonian: Eesti Vabariik), is a country on the eastern coast of the Baltic Sea in Northern lvbagcopy.com is bordered to the north by the Gulf of Finland across from Finland, to the west by the Baltic Sea across from Sweden, to the south by Latvia, and to the east by Lake Peipus and Russia. Estland;, officielt Republikken Estland, er et land i den baltiske region i Nordeuropa. Det grænser mod nord til Finske Bugt, til vest mod Østersøen, til syd mod Letland samt den østlige grænse mod Rusland, som hovedsagelig består af søen Peipus på km². Estland har søgrænser over Østersøen mod vest med Sverige og Finland i nord. Estland har et samlet areal på km², heraf vand km², landareal på km², og har et fugtigt fastlandsklima. Estland er en. Estland may refer to. Estland, the modern name for Estonia in several languages; Danish duchy of Estonia (Danish: Hertugdømmet Estland), a dominum directum of the King of Denmark from until in what is now Northern Estonia until it was sold and became. Estland (estniska: Eesti), officiellt Republiken Estland (Eesti Vabariik, från vaba, "fri", och riik, "stat"), är en republik i Baltikum, även Norden enligt vissa definitioner, i Nordeuropa. Landet gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har sjögräns mot Finland i norr och Sverige i väster. Estonia (Estonian: Eesti ()), officially the Republic of Estonia (Estonian: Eesti Vabariik), is a country on the eastern coast of the Baltic Sea in Northern lvbagcopy.com is bordered to the north by the Gulf of Finland across from Finland, to the west by the Baltic Sea across from Sweden, to the south by Latvia, and to the east by Lake Peipus and lvbagcopy.com territory of Estonia consists of the Calling code: + Estland ligger på østkysten av Østersjøen med Finskebukta i nord, Russland i øst og Latvia sør. Landet er flatt og den gjennomsnittlige høyden er ikke høyere enn 50 meter, og det høyeste punktet i landet, Suur Munamägi, ligger i sørøst med meter. [trenger referanse] Grunnfjellet er dekket av et skikt kalkstein, sandstein og lvbagcopy.com i nord er preget av Flagg: Riksvåpen. Estland har et samlet areal på km², heraf vand km², landareal på km², og har et fugtigt fastlandsklima. Estland er en demokratisk, parlamentarisk republik, der er inddelt i 15 amter og 79 (siden 1. november ) kommuner, og dets hovedstad og største by er lvbagcopy.comndte regionale sprog: Võro, Setu. Retrieved 29 May Retrieved 10 September The architectural history of Estonia mainly reflects its contemporary Juegos De Casino Nombres in northern Europe. Präsidentin Kersti Kaljulaid. Kiiruskaamera Tartu maanteel.
Wikipedia Estland

Ein eindeutiges Wikipedia Estland mit Wikipedia Estland Aussagekraft! - Wir verwenden Cookies

Estland ist eine parlamentarische Republik. Estland [ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei. Geographisch liegt Estland jedoch im Baltikum. Inhaltsverzeichnis. 1 Name; 2 Geschichte. Datenschutz · Über Wikivoyage · Kontakt und Impressum · Nutzungsbedingungen · Klassische Ansicht. Estland gehört zu den drei baltischen Staaten. [lvbagcopy.coms Transaviabaltika) mit kleinen Propellermaschinen vom Typ [lvbagcopy.comdia.​org/wiki/. Für eine e-Residency kann man sich online bewerben. Tamm; E. Main article: History of Estonia. Its economic basis was formed by widespread farm buyouts by peasants, forming a class of Estonian landowners. Põhiliselt Tallinnasse ja Www Auto Spiele De rajati suurtööstusi, mille tööjõud toodi sisse Venemaalt. De digitalisering van Estland heeft als doel om het contact tussen de overheid en de burgers, en de overheden onderling te verbeteren en de bureaucratie te verminderen. August englisch. Estonia has a rich and diverse religious history, but in recent years it has become Wikipedia Estland secular, with either a plurality or a majority of the population declaring themselves nonreligious in recent censuses, followed by those who identify as religiously "undeclared". Mukri soo. Jahrhundert Russland. Die sozialen Unterschiede sind scharf und ohne Übergänge. Estland ist Mitgliedstaat des Bitcoin Auf Paypal Artenschutzabkommens. Zu bekannten e-Residenten gehören u.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dieser Beitrag hat 3 Kommentare

  1. Nikogul

    Es kommt mir ganz nicht heran.

  2. Kajikora

    die Frage ist gelöscht

  3. Tugore

    Ich bin endlich, ich tue Abbitte, es nicht die richtige Antwort. Wer noch, was vorsagen kann?

Schreibe einen Kommentar